Vexpan-theater op ParkeerVak 2015

Flitspresentaties o.l.v. VEXPAN van steeds 20 minuten.

Het Vexpan-theater heeft een afwisselend programma met meer dan 50 flitspresentaties om kort en bondig belangrijke onderwerpen aan te stippen. Het programma is ingedeeld in de volgende thema’s:

 • Binnensteden & parkeren
 • Digitalisering
 • Mobiliteitsmanagement
 • Bezetting, aantrekkelijkheid en exploitatie
 • Bouw, inrichting, onderhoud en logistiek
 • Onderzoek

Dinsdag 21 april - Woensdag 22 april - Donderdag 23 april

De dagvoorzitters zijn Ernst Bos en Stan van de Hulsbeek van Spark


Ernst Bos

Ernst slaagt er in om, met het ‘waarom’ in zijn achterhoofd, passende parkeerconcepten vorm te geven. Of dat nu het organiseren van het parkeerbeheer is, de digitalisering van parkeren, de haalbaarheid van een binnenstedelijke parkeeropgave of het invoeren van een goede parkeermonitor.


Stan van de Hulsbeek

Stan heeft ruime ervaring met het adviseren en begeleiden van overheden, met name op het gebied van (opstellen en implementeren van haalbaar) parkeerbeleid. Samen met diverse stakeholders en hun belangen weet hij in verschillende omgevingen draagvlak te creëren.
 

Dinsdag 21 april

11.00 uur
Zonder parkeren geen winkelomzet
Hans van Tellingen (Strabo)


De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra. Winnaars. Verliezers. Hoe wordt een winkelcentrum een winnaar?

11.20 uur
Online verkopen van parkeerplekken
Jurgen Rutgers (Transelect) en Eli Lejeune (Eindhoven Airport)

Het online verkopen van parkeerproducten leidt in veel gevallen tot succes, zoals ook bij Eindhoven Airport. Deze case wordt gepresenteerd als inspiratie voor andere parkeerlocaties.

11.40 uur 
Parkeren in de keten, gezien vanuit de reiziger!
Chris Verweijen (Movares)

In deze presentatie zal Chris Verweijen van Movares kijken naar de behoefte vanuit de reiziger. Wat beweegt hem om zich te verplaatsen? En hoe kunnen we hierop inspelen bij het scheppen van knopen en overstappunten van eigen vervoer naar openbaar vervoer? En hoe zien dan de routes daarheen er uit, wat zijn de punten waar op moet worden gelet? Ik presenteer als antwoord een visie op hoe zowel een knoop als een geïntegreerd netwerk van OV en overige vervoermiddelen er uit zou kunnen zien vanuit dit gezichtspunt.

12.00 uur
Handhaven met een scanvoertuig: hoe u er optimaal gebruik van maakt 
Jurgen Verminnen (Agendum)


Met slimme verwerking van scans zijn de grootste effecten te bereiken. 
Agendum heeft 8 jaar ervaring met scanvoertuigen bij handhaven van parkeren. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laat Jurgen Vernimmen u zien
- op welke manieren u kunt besparen 
- wat de mogelijkheden zijn
- hoe u de beste resultaten boekt

12.20 uur
Brandmeldinstallaties in parkeergarages

Mari de Heuvel (Grontmij)

In Nederland is voor diverse parkeergarages een wettelijke verplichting om een brandmeldinstallatie aan te brengen in een parkeergarage. Grontmij heeft een concept bedacht zodat eigenaren tegen redelijke kosten de brandmeldinstallatie kunnen vervangen. Tijdens de praktijkgerichte presentatie wordt hierover uitleg gegeven. Ook kan Grontmij u tijdens de beurs helpen met praktijkvragen op het gebied van brandveiligheid.

12.40 uur
ANPR3.0 & Parkeeronderzoek
Robbert Volker (Bureau De Groot Volker)


Bureau de Groot Volker heeft het parkeeronderzoek naar de 21e eeuw gebracht. Door de nieuwe scanauto met 3.0 ANPR-camera's en zeer nauwkeurige GPS in het parkeeronderzoek uiterst effectief en efficiënt uit te voeren. In de presentatie laten we zien wat de scanauto betekent voor het uitvoeren en verwerken van de nieuwe parkeeronderzoeksmethodiek en uiteindelijk het belangrijkste: de resultaten en nieuwe mogelijkheden.

13.00 uur
Fietsparkeren
Jacob de Vries (Interparking
)

13.30 uur
Consumentengedrag verandert, bezoekersaantallen dalen; wat betekent dat voor de parkeerdruk in onze binnensteden?
Sjoerd Stienstra (Adviesbureau Stedelijk Verkeer)


De Nederlandse binnenstedelijke winkelgebieden staan onder druk, en het karakter van centrumgebieden verandert. Sjoerd Stienstra laat aan de hand van recente onderzoeksresultaten zien welke invloed dit heeft op de parkeerresultaten in deze gebieden.


13.50 uur
Het CO1 doorgangssysteem voor een autoluwe binnenstad
Erik Dijkshoorn (Traffic Systems)


Vanaf januari 2015 werkt TrafficSysytems ID samen met ARS T&TT samen op de markt van stedelijke toegangs- en parkeersystemen. De oplossingen van TrafficSystems ID maken kostbare fysieke afsluitingen met bollards overbodig. Door de vrijwel foutloze kentekenherkenning is de effectiviteit van de handhaving zeer groot. De kennis en kunde die door beide ondernemingen is samengebracht resulteert in een heus expertise centrum op het gebied van stedelijke handhaving van afsluitingen en parkeerverboden. Dit verzekert een probleemloos gebruik.

14.10 uur
UIT JE AUTO - dubbelgebruik van bestaande parkeerlocaties
Daan van Egeraat (Montefeltro)


UIT-JE AUTO is al een paar jaar een ontwikkelingsplatform voor een private aanpak van PenR in Den Haag. Het omvat inmiddels meerdere innovatieve Ingrediënten. Dubbel gebruik in dalbezetting bestaande parkeerplaatsen. Geen variabele kosten door online afwikkeling van informatie- en geldketen inclusief toegang verlenen. Een ketenoplossing, dus inclusief taxi en openbaar vervoer. Een app met dynamische verkeersinformatie over the last mile. Wat zijn de volgende stappen? en: in welke andere steden kunnen we dit initiatief opschalen?

14.30 uur
CityAccess: Digitaal handhaven op afsluitingen en toegangscontroles via ANPR camera's
Jochem Groothuis (Sigmax)


14.50 uur
TOGETHER with Data
Dagmar Bisschops (TOGETHER)


Wat hebben we nodig om de binnensteden (weer) aantrekkelijk te maken voor consumenten om naar toe te komen en te verblijven? En wat is de rol van parkeren hierin? De basis ligt bij het inzicht hebben in wie je consumenten zijn en wat hun wensen en behoeften zijn. Echter, het is belangrijkste is om te begrijpen wat jouw consumenten beweegt. Alleen dan kun je middels je aanbod, service, sfeer en beleving, maar ook je bereikbaarheid en parkeren, hierop inspelen. 

Woensdag 22 april

10.30 uur
Prijsuitreiking door het publiek gekozen beste parkeerinnovatie

11.00 uur
Buurtmobiliteit: meer dan auto's delen alleen!
Jeannine van Bree (Natuur- en Milieufederatie Utrecht)


Bij buurtmobiliteit organiseren bewoners met elkaar hun vervoer door gezamenlijk gebruik te maken van elkaars vervoersmiddelen in een lokale community en via een digitaal platform. Hoe doen ze dat, wat werkt, welke goede voorbeelden zijn er en hoe heeft dat zijn uitwerking in de openbare ruimte?

11.20 uur
Hoe revalitisering aan te pakken
Olaf Busch (CCCCC Winkelgebieden)


Het is al moeilijk genoeg: hoe kan parkeren bijdragen aan een positieve beleving van winkelgebieden? Maar om voorstellen gerealiseerd te krijgen is nog veel meer nodig: organiseren van samenwerking tussen partijen die vooral met hun eigen ding bezig zijn. Hoe krijg je dat voor elkaar? Tips en trics

11.40 uur
Hoe kansrijk is een Park&Bike
Marion Patist (&Morgen)


Slim Parkeren in de keten. 
Goede parkeervoorzieningen voor de auto, goede deel-fietsconcepten, deel-vervoerconcepten en OV zorgen ervoor dat bezoekers die met de auto van buiten de stad komen parkeren aan de randen van de stad. Goede alternatieven, mits de voorzieningen de voordelen van het reizen met de auto naar het centrum van de stad benaderen. De alternatieven voor de auto moeten dusdanig worden versterkt dat de overstap voordeel oplevert ten opzichte van de rit naar en het parkeren in het centrum. De overstap van de auto in de keten vraagt om sterk vervolg.

12.00 uur
Duurzame parkeeroplossing: Eco Parking
Johan Tol (Interparking)


Eco Parking is een nieuwe manier van parkeren waarbij milieuvriendelijk rijden wordt gestimuleerd. Klanten met een energielabel A auto kunnen bij Interparking voordeliger parkeren met een Eco Parking ticket. Eco Parking zorgt voor een win-winsituatie. Enerzijds heeft de parkeerder voordeel op het parkeertarief, anderzijds zorgt het voor een schonere binnenstad. 

12.20 uur 
ANPR3.0 & Parkeeronderzoek
Maarten Minkjan of Arnold de Groot (Bureau De Groot Volker)


Bureau de Groot Volker heeft het parkeeronderzoek naar de 21e eeuw gebracht. Door de nieuwe scanauto met 3.0 ANPR-camera’s en zeer nauwkeurige GPS is het parkeeronderzoek uiterst effectief en efficiënt uit te voeren. In de presentatie laten we zien wat de scanauto betekent voor het uitvoeren en verwerken van de nieuwe parkeeronderzoeksmethodiek en uiteindelijk het belangrijkste: de resultaten en nieuwe mogelijkheden. 

12.40 uur
Digitaal parkeren, technische mogelijkheden
Stephan Meiser (Schweers Consult GmbH)


Technische mogelijkheden - zinvol inzetten. Middels voorbeelden van digitaal handhaven, digitaal parkeren, digitaal controleren:
 • Kijken over de grens, ervaringen in andere landen
 • Oplossingen toegesneden op plaatselijke cultuur, wetten en bestaande structuren
 • Burgers een kans laten
 • Vertrouwen en controle
 • Technologie en BOA’s op straat
 • Wat is mogelijk en wat is gewenst?
13.00 uur
CityAccess: Digitaal handhaven op afsluitingen en toegangscontroles via ANPR camera's 
Jochem Groothuis (Sigmax)

13.30 uur
Technische en ruimtelijke kwaliteit versus processturing
Chris de Jonge (JHK Architecten)


Technische en ruimtelijke kwaliteit versus processturing
 • Leiden integrale contractvormen tot innovaties en kwaliteitsverbeteringen?
 • Zijn hierbij goedkeuringsprocedures leidend?
 • Krijgen kwalitatief hoogwaardige oplossingen hierbij voldoende ruimte?
13.50 uur
Sla er geen slag naar: BEREKEN de parkeervraag!
Sjoerd Stienstra (Adviesbureau Stedelijk Verkeer)


Parkeerkengetallen ('normen') geven niet meer dan een globale benadering van de parkeerbehoefte. Berekening van de parkeerbehoefte op basis van bezoekerskarakteristieken verdient de voorkeur. De methodiek voor deze berekening wordt door Sjoerd Stienstra uitgewerkt en toegelicht.

14.10 uur
Durf te veranderen! Multifunctioneel gebruik parkeerplekken
Wim van der Heide (Grontmij)

14.30 uur
Het gebruik van data in parkeeronderzoek
Giuliano Mingardo en Jan-Jelle Witte (RHV -Regionale, Haven en Vervoerseconomie, Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam)


Actoren in de parkeerwereld beschikken over zeer rijke databestanden. Maar de analyse op basis van die databronnen blijft tot nu toe heel beperkt. Met statistische en cartografische onderzoeksmethoden kan veel meer inzicht uit parkeerdata gedestilleerd worden. En dit is hard nodig. Nieuwe ontwikkelingen op de parkeermarkt en een sterk wisselende parkeervraag zetten de winstgevendheid van het parkeerproduct onder druk. Innovatieve methoden voor het gebruik van kwantitatieve data in parkeeronderzoek helpen beleidsmakers om scherpe keuzes te maken en nieuwe kansen te identificeren.

14.50 uur
Led armatuur of retroit led-tl: wat is de beste keus voor in uw parkeergarage?
Rob Keereweer (fabrikant LEDSgoGREENER)

Heeft u vragen over de toepassing van verlichting in uw parkeergarage of fietspunt? Kom naar ParkeerVak en stel uw vraag tijdens de lezing van onze fabrikant! Namens LEDSgoGREENER verzorgt hij een 20 minuten durende interactieve workshop. U hoort alles over de laatste innovaties op het gebied van lichttoepassingen in parkeerruimtes. U krijgt praktische tips en voorbeelden van besparingsberekeningen. Na afloop kent u de voordelen van led-tl toepassingen in bestaande armaturen (retrofit), led armaturen, noodverlichting en over de technische aspecten die bij de toepassing van led komen kijken.

15.10 uur
Hoe duurzaam is de brandveiligheid van uw parkeergarage?
Sigrin Drost-Hofman (Continental Car Parks i.s.m. Nieman Raadgevende Ingenieurs)


Houdt u rekening met de gevolgen van een brand bij het (laten) ontwerpen van uw parkeergarage? Mag uw parkeergarage na een brand op ‘slopershoogte’ zijn? Of wilt u deze dezelfde dag nog weer in gebruik kunnen nemen. De keuze is aan u! In deze lezing laten wij aan de hand van enkele voorbeelden uit de adviespraktijk zien welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een duurzaam brandveiligheidsconcept, passend bij de specifieke situatie van de parkeergarage.
 

Donderdag 23 april

10.45 uur
Dip&Go en Tap&Go in Parking
Herman Huijbens (CCV Holland) en Okke Mönking (Businesss Leader Acceptance at Mastercard)


Betalen met een betaalpas zonder een pincode in te voeren wordt steeds bekender. In eerste instantie alleen met de chipkaart in de betaalpas, maar sinds kort is daar ook contactloos. Het biedt betaalgemak voor de gebruikers, maar hoe werkt het precies? Wat is nou een Mpin en kan je altijd betalen met de betaalpas?

11.20 uur
'Werkkostenregeling / fiscale afhandeling parkeren'
Camiel Lokkerbol (JAN)

11.40 uur
Het CO1 doorgangcontrolesysteem voor autoluwe binnenstad
Yorik Rohof (TMC)

12.00 uur
Op naar de VisiteAPP en daar voorbij
Paul van Loon (Empaction)


Technisch is vandaag de dag al van alles mogelijk, maar we zien er in de parkeerwereld nog te weinig van terug. Pas als concurrenten gaan samenwerken is een echte versnelling van ontwikkelingen mogelijk. Met de VisiteAPP laten een aantal marktpartijen en gemeenten zien waar zo’n samenwerking toe kan leiden. En de consument profiteert, want met de VisiteAPP kan deze heel eenvoudig zijn visite machtigen om gebruik te maken van zijn bezoekersregeling. En dit ongeacht de leverancier van de bezoekersregeling.

12.20 uur
Inzicht in de parkeerder
Chris Hottentot (ANWB)

12.40 uur
Open data: het gebruik van parkeergegevens
Peter Martens (Beter Benutten) en Dennis Hijkoop (Rapptrans)

13.00 uur
ANPR3.0 & Parkeeronderzoek
Maarten Minkjan of Arnold de Groot (Bureau De Groot Volker)


Bureau de Groot Volker heeft het parkeeronderzoek naar de 21e eeuw gebracht. Door de nieuwe scanauto met 3.0 ANPR-camera’s en zeer nauwkeurige GPS is het parkeeronderzoek uiterst effectief en efficiënt uit te voeren. In de presentatie laten we zien wat de scanauto betekent voor het uitvoeren en verwerken van de nieuwe parkeeronderzoeksmethodiek en uiteindelijk het belangrijkste: de resultaten en nieuwe mogelijkheden. 

13.30 uur
Betalingsbereidheid en de invloed van handhaving
Jacob de Vries (Trajan)


De efficiency van handhaving komt steeds nadrukkelijker op de voorgrond en het meten van betalingsgraad is daarbij een belangrijk monitoringsinstrument. Maar hoeveel invloed hebben handhavingsmethodieken eigenlijk op de betalingsbereidheid van de parkeerder en kan met flexibele inzet van handhaving worden gestuurd? In Amersfoort zijn drie verschillende handhavingsmethodieken in een pilot van drie maanden getest. Daarbij is gemeten hoeveel effect dit had op de betalingsbereidheid. Een inzicht in parkeer- en betaalgedrag bij meerdere handhavingsmethodieken.

13.50 uur
Parkeren en parkeerbeleving
Johan Haringsma (WPM Groep)


Beleving speelt in onze maatschappij een steeds belangrijker rol. ‘Customer experience’ wordt gezien als sleutel tot zakelijk succes. Dit geldt ook voor winkelgebieden, waar aan de service naar de klant steeds hogere eisen worden gesteld. Parkeren vormt daarbij een belangrijke factor. Het stallen van de auto is immers vaak een essentiële schakel in de kooptrip. De discussie over de kwaliteit van parkeervoorzieningen en de hoogte van de parkeertarieven neemt toe. Hoe belangrijk is parkeerbeleving en wat moeten we daaronder verstaan? Heeft het zin parkeertarieven te verlagen om meer bezoekers te trekken? Zijn de parkeertarieven in onze binnensteden passend, en hoe verhouden deze zich tot de attractie van de steden?

14.10 uur
Led verlichting in parkeergarages
Nico Bos (Grontmij)

14.30 uur
Uitdagingen achter de slagboom
Christian Carlie (Tebecon)


Bereikbaarheid en parkeren zijn van essentieel belang voor het aantrekkelijker maken van binnensteden. Aantrekkelijke parkeergarages met een veilige ‘beleving’ dragen hier aan bij. Onderhoud van parkeergarages is daarom van groot belang. Om de kosten ervan te beheersen is regelmatig inspecteren erg belangrijk. Niet alleen om een parkeergarage te laten functioneren, maar ook om onnodig onderhoud te voorkomen. Daarnaast speelt esthetiek een belangrijke rol. Immers we voelen ons allemaal prettiger in een nette, schone en lichte omgeving, in plaats van in een donkere ruimte.

In de presentatie gaan we in de op de vraag; "Op welke wijze kan uw parkeergarage gedurende de hele gewenste restlevensduur blijven voldoen aan de minimale eisen op het gebied van constructieve veiligheid, functionaliteit en bruikbaarheid.

Tebecon B.V., heeft in de afgelopen jaren veel parkeergarages gerenoveerd. Logistiek vaak een hoogstandje omdat tijdens de werkzaamheden parkeerlagen beschikbaar moeten blijven. Specifieke kennis over materialen en applicaties, afgestemd op de wens van de opdrachtgever, is van groot belang om een project succesvol af te ronden.

14.50 uur
Parkeerdata moet je doen!
Jan-Joost van Eeuwijk (Spark)


Terwijl parkeertarieven in Nederland blijven stijgen, nemen de inkomsten uit het parkeren af. Proeven met gratis parkeren blijken niet succesvol en zorgen niet voor meer bezoekers aan onze binnensteden. Begrotingen en omzetcijfers komen onder druk te staan. Weten we eigenlijk wel hoe parkeren werkt? Hoe kunnen we parkeren voor ons laten werken, en een visitekaartje van de bestemming maken? We bezitten vaak meer informatie over hoe ons parkeren functioneert, dan we op het eerste gezicht denken. Zonde om die informatie niet te gebruiken: met parkeerdata moet je aan de slag!

Wijzigingen in het programma voorbehouden.
 
Event locatie   Brabanthallen
Diezekade 2
5222 AK 's-Hertogenbosch Plan een route
ParkeerVak wordt georganiseerd door 2XPO B.V., een werkmaatschappij van Libéma.© 2014 2XPO B.V.
Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt 2xpo gebruik van cookies. Meer informatie